• РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
 • ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ ХРОНИЧНИХ НЕЗРАЗНИХ БОЛЕСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ
 • ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ЗА 2016. ГОДИНУ
 • ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ ЗНАЧАЈНА ОСТВАРЕЊА У ОБЛАСТИ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА ЗА 2016. ГОДИНУ
 • JAВНИ КOНКУРС ЗA ДOДEЛУ СРEДСTAВA ИЗ БУЏETA ГРAДA НOВOГ СAДA ЗA РEAЛИЗAЦИJУ ПРOJEКATA ЗДРAВСTВEНИХ УСTAНOВA У OБЛAСTИ JAВНOГ ЗДРAВЉA КOJИMA СE ДOПРИНOСИ ПРOMOЦИJИ ЗДРAВЉA И ПРEВEНЦИJИ БOЛEСTИ ЗA 2016. ГOДИНУ
 • ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ЗА 2016. ГОДИНУ
 • ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У ЦИЉУ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2016. ГОДИНИ СА ПРАТЕЋИМ ОБРАСЦИМА
 • ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОБНОВЕ ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА У ГРАДУ НОВОМ САДУ ЗА 2016. ГОДИНУ
 • ОБЈАВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВИ ЗА ПРОГРАМ ПРИПРАВНИКА И ПРОГРАМ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
 • ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРОГА ЗА 2016. ГОДИНУ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
 • ОБРАЗАЦ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА И НАМЕНСКОМ КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА 2015. ГОДИНУ
 • РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОБНОВЕ ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА У ГРАДУ НОВОМ САДУ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 2015. ГОДИНЕ
 • ЈАВНИ КОНКУРСЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2016. ГОДИНИ
 • ЗАКЉУЧАК О СРЕДСТВИМА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
 • Ј А В Н И К О Н К У Р С ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У ЦИЉУ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 2015. ГОДИНИ
 • РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ, КАО И ПРОЈЕКАТА УМЕТНИЧКИХ, ОДНОСНО СТРУЧНИХ И НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА У КУЛТУРИ ГРАДА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ, ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВГ САДА У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 2015. ГОДИНЕ
 • ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРОГА ЗА 2015. ГОДИНУ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА, ЗАДУЖБИНЕ И ФОНДАЦИЈЕ
 • ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА КОЈИМА СЕ ДОПРИНОСИ ПРОМОЦИЈИ ЗДРАВЉА И ПРЕВЕНЦИЈИ БОЛЕСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ
 • КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СОЛО ПЕВАЧИМА И ПИЈАНИСТИМА - КОРЕПЕТИТОРИМА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ
 • ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ЗА 2015. ГОДИНУ
 • ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОБНОВЕ ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА У ГРАДУ НОВОМ САДУ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 2015. ГОДИНЕ
 • РЕЗУЛТАТИ jавног конкурса за избор пројеката за суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката у Граду Новом Саду у 2015. години
 • ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ ГРАДА НОВОГ САДА У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 2015. ГОДИНE
 • ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ДЕЧЈА НЕДЕЉА“ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2015. ГОДИНУ
 • РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2015. ГОДИНИ
 • "РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ ЗНАЧАЈНА ОСТВАРЕЊА У ОБЛАСТИ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА ЗА 2015. ГОДИНУ"
 • ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА УДРУЖЕЊИМА, ЗАДУЖБИНАМА И ФОНДАЦИЈАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА КОЈИМА СЕ ДОПРИНОСИ ПРОМОЦИЈИ ЗДРАВЉА И ПРЕВЕНЦИЈИ БОЛЕСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ
 • ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ ХРОНИЧНИХ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ
 • УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ПРАКСЕ У ГРАДСКИМ УПРАВАМА И СЛУЖБАМА, ЈАВНИМ И ЈАВНИМ КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА, УСТАНОВАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НОВИ САД У 2015. ГОДИНИ
 • ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРОГА ЗА 2015. ГОДИНУ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА, ЗАДУЖБИНЕ И ФОНДАЦИЈЕ
 • ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА КОЈИМА СЕ ДОПРИНОСИ ПРОМОЦИЈИ ЗДРАВЉА И ПРЕВЕНЦИЈИ БОЛЕСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ
 • ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА 2015. ГОДИНУ
 • ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У ЦИЉУ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2015. ГОДИНИ
 • ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРОГА ЗА 2015. ГОДИНУ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
 • ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ЗА 2015. ГОДИНУ
 • ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОБНОВЕ ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА У ГРАДУ НОВОМ САДУ ЗА 2015. ГОДИНУ
 • ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНјЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2015. ГОДИНИ
 • ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАНјЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ ЗНАЧАЈНА ОСТВАРЕЊА У ОБЛАСТИ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА ЗА 2015. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Преузмите resenje_2016_4_26_11_40_0_75992.pdf

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ ХРОНИЧНИХ НЕЗРАЗНИХ БОЛЕСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Преузмите p_r_i_j_a_v_a_hnb_16.docx

Преузмите tekst_konkursa_hnb_16.docx

Преузмите zakljucak_-_prevencija_hronicnih_nezaraznih_bolesti.pdf

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Преузмите img.pdf

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ ЗНАЧАЈНА ОСТВАРЕЊА У ОБЛАСТИ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА ЗА 2016. ГОДИНУ

Преузмите tekst_konkursa.docx

Преузмите obrazac_prijave.docx

JAВНИ КOНКУРС ЗA ДOДEЛУ СРEДСTAВA ИЗ БУЏETA ГРAДA НOВOГ СAДA ЗA РEAЛИЗAЦИJУ ПРOJEКATA ЗДРAВСTВEНИХ УСTAНOВA У OБЛAСTИ JAВНOГ ЗДРAВЉA КOJИMA СE ДOПРИНOСИ ПРOMOЦИJИ ЗДРAВЉA И ПРEВEНЦИJИ БOЛEСTИ ЗA 2016. ГOДИНУ

Преузмите javni_konkurs_-_javno_zdravlje_ustanove.pdf

Преузмите p_r_i_j_a_v_a.docx

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Преузмите img.pdf

Преузмите 3_obrazac_prijave_konacni.doc

Преузмите 4_aneks_br_1_-_plan_aktivnosti.docx

Преузмите 5_aneks_br_2_-_budzet.xls

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У ЦИЉУ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2016. ГОДИНИ СА ПРАТЕЋИМ ОБРАСЦИМА

Преузмите tekst_konkursa_info_2016.docx

Преузмите obrazac-1-prijava-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja.docx

Преузмите obrazac-1-tabele-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja.xls

Преузмите obrazac-2-narativni-i-finansijski-izvestaj-.xls

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОБНОВЕ ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА У ГРАДУ НОВОМ САДУ ЗА 2016. ГОДИНУ

Преузмите konkurs_verski_objekti_2016.doc

Преузмите obrazac_prijave_crkve_-_2016.doc

ОБЈАВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВИ ЗА ПРОГРАМ ПРИПРАВНИКА И ПРОГРАМ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

http://j.mp/strucna-praksa-2016

http://j.mp/program-pripravnika-2016

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРОГА ЗА 2016. ГОДИНУ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

Преузмите konkurs-droga.pdf

Преузмите p_r_i_j_a_v_a_2016.doc

ОБРАЗАЦ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА И НАМЕНСКОМ КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА 2015. ГОДИНУ

Преузмите obrazac_izvestaja_kultura_15.doc

РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОБНОВЕ ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА У ГРАДУ НОВОМ САДУ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 2015. ГОДИНЕ

Преузмите rezultati_-_crkve_2015_-_ii_polov.doc

ЈАВНИ КОНКУРСЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2016. ГОДИНИ

Преузмите tekst_k._kultura_2016.doc

Преузмите obrazac_prijave.doc

ЗАКЉУЧАК О СРЕДСТВИМА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Преузмите zakljuchak_o_sredstvima_za_oblast_javnog_informisanja.doc

Ј А В Н И К О Н К У Р С ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У ЦИЉУ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 2015. ГОДИНИ

Преузмите konkurs_informisanje_2015-ii.doc

Преузмите obrazac-1-prijava-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja.docx

Преузмите obrazac-1-tabele-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja.xls

Преузмите obrazac-2-narativni-i-finansijski-izvestaj-.xls

РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ, КАО И ПРОЈЕКАТА УМЕТНИЧКИХ, ОДНОСНО СТРУЧНИХ И НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА У КУЛТУРИ ГРАДА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ, ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВГ САДА У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 2015. ГОДИНЕ

Преузмите zakljucak.pdf

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРОГА ЗА 2015. ГОДИНУ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА, ЗАДУЖБИНЕ И ФОНДАЦИЈЕ

Преузмите konkurs-droga-udruzenja.pdf

Преузмите p_r_i_j_a_v_a_2_3.doc

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА КОЈИМА СЕ ДОПРИНОСИ ПРОМОЦИЈИ ЗДРАВЉА И ПРЕВЕНЦИЈИ БОЛЕСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Преузмите konkurs_javno_zdravlje_ustanove.pdf

Преузмите p_r_i_j_a_v_a_2.doc

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СОЛО ПЕВАЧИМА И ПИЈАНИСТИМА - КОРЕПЕТИТОРИМА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

Преузмите konkurs_fonda_melanija_bugarinovic_2015-16_-_copy.doc

Преузмите prijava_na_konkurs.doc

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Преузмите ii_javni_konkurs_2015.docx

Преузмите obrazac_prijave_na_javni_konkurs_2015_konacan_2.doc

Преузмите aneks_br_1_-_plan_aktivnosti_2015.docx

Преузмите aneks_br_2.xls

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОБНОВЕ ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА У ГРАДУ НОВОМ САДУ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 2015. ГОДИНЕ

Преузмите konkurs_verski_objekti_2015_-_ii_polov.doc

Преузмите obrazac_prijave_crkve_-_2015_-_ii_polov.doc

РЕЗУЛТАТИ jавног конкурса за избор пројеката за суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката у Граду Новом Саду у 2015. години

Преузмите rezultati_crkve_2015.docx

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ ГРАДА НОВОГ САДА У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 2015. ГОДИНE

Преузмите tekst_k.kultura_ii_15.docx

Преузмите obrazac_prijave_kk_2015.doc

Преузмите zakljucak.pdf

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ДЕЧЈА НЕДЕЉА“ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2015. ГОДИНУ

Преузмите javni_konkurs-decja_nedelja-2015.docx

Преузмите prijava_na_konkurs.docx

Преузмите aneks_1-plan_aktivnosti.docx

Преузмите aneks_2-budzet.xls

РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2015. ГОДИНИ

Преузмите resenje_001.zip

Преузмите informacija_za_sve_uchesnke_javnog_konkursa_za_sufinansiranje_projekata_info_2015.docx

"РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ ЗНАЧАЈНА ОСТВАРЕЊА У ОБЛАСТИ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА ЗА 2015. ГОДИНУ"

Preuzmite rezultati_konkursa_izdavastvo_2015.docx

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА УДРУЖЕЊИМА, ЗАДУЖБИНАМА И ФОНДАЦИЈАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА КОЈИМА СЕ ДОПРИНОСИ ПРОМОЦИЈИ ЗДРАВЉА И ПРЕВЕНЦИЈИ БОЛЕСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Preuzmite konkurs-javno_zdravlje.pdf

Preuzmite p_r_i_j_a_v_a.doc

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ ХРОНИЧНИХ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Preuzmite konkurs_hnb.pdf

УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ПРАКСЕ У ГРАДСКИМ УПРАВАМА И СЛУЖБАМА, ЈАВНИМ И ЈАВНИМ КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА, УСТАНОВАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НОВИ САД У 2015. ГОДИНИ

Preuzmite konkurs_2015.pdf

Preuzmite pregled_trazenih_profila_2015.pdf

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРОГА ЗА 2015. ГОДИНУ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА, ЗАДУЖБИНЕ И ФОНДАЦИЈЕ

Preuzmite konkurs-.pdf

Preuzmite p_r_i_j_a_v_a_2015_udruzhenja.doc

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА КОЈИМА СЕ ДОПРИНОСИ ПРОМОЦИЈИ ЗДРАВЉА И ПРЕВЕНЦИЈИ БОЛЕСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Preuzmite konkurs_jz.pdf

Preuzmite p_r_i_j_a_v_a.doc

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

Preuzmite tekst_konkursa_ppp_15.pdf

Preuzmite p_r_i_j_a_v_a_15.doc

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У ЦИЉУ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2015. ГОДИНИ

Preuzmite obrazac-2-narativni-i-finansijski-izvestaj-.xlsx

Preuzmite tekst_konkurs_informisanje_2015-1.docx

Preuzmite obrazac-1-prijava-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja.docx

Preuzmite obrazac-1-tabele-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja.xl

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРОГА ЗА 2015. ГОДИНУ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

Preuzmite konkurs_prevencija_zloupotrebe_droga.pdf

Preuzmite p_r_i_j_a_v_a_2015.doc

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Preuzmite javni_konkurs_2015.docx

Preuzmite obrazac_prijave_na_javni_konkurs_2015._konacan.doc

Preuzmite aneks_br_1_-_plan_aktivnosti_2015.docx

Preuzmite budzet_-_aneks_br._2.xls

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОБНОВЕ ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА У ГРАДУ НОВОМ САДУ ЗА 2015. ГОДИНУ

Preuzmite tekst_k._verski_objekti_2015.doc

Preuzmite obrazac_prijave_crkve_-_2015.doc

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНјЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2015. ГОДИНИ

Preuzmite tekst_k._kultura_2015.doc

Preuzmite obrazac_prijave_kk_2015.do

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАНјЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ ЗНАЧАЈНА ОСТВАРЕЊА У ОБЛАСТИ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА ЗА 2015. ГОДИНУ

Preuzmite tekst_k._izdavastvo_2015.docx

Preuzmite obrazac_prijave_-_izdavastvo_2015.docx