Изградња савременог града везује се за Петроварадинску тврђаву, једну од најзначајнијих сачуваних фортификација у Европи. Она је симбол града и сведочи о бурној историји и традицији снажно ослоњеној на европску културу.

Нови Сад је данас културно, привредно, политичко и административно средиште АП Војводине, модеран универзитетски град изникао на традицији континуитета културног развоја. То је град музеја, галерија, манифестација од којих је музички фестивал ЕXИТ стекао интернационална признања и препознатљивост.